top of page

E-learning Re-Care

B1-K2-W1 - Controleert AV-materialen en -apparatuur en verricht eenvoudig onderhoud

P4-K1-W1 - Bespreekt de wens van de opdrachtgever

P4-K1-W2 - Verzamelt locatie informatie

B1-K1-W1 - Verzamelt AV-materiaal en -apparatuur, bouwt deze op en na afloop weer af

B1-K1-W2 - Test AV-apparatuur en regelt deze in

Mijn moeder werkt bij de organisatie Re-Care. Dat is een zorginstelling die begeleiding en behandeling biedt aan mensen met een migratie achtergrond. Naast behandeling en begeleiding hebben ze ook een Academy die trainingen biedt aan scholen, andere organisaties, gemeenten etc. Ze zijn bezig met het maken van een e-learning module met als onderwerp interculturele hulpverlening. 

Ze hebben hiervoor een extern iemand ingehuurd om deze modules te filmen en te editen, zodat de e-learning via de website verkocht kan worden. 

Ik ben gevraagd om te ondersteunen bij het filmen van de laatste modules. 

Voorafgaand aan deze filmdag heb ik informatie opgezocht over de organisatie, over de inhoud van de e-learning en heb ik telefonisch contact gehad met de projectleider voor informatie en de opdracht. 

Ik heb samen met Achmed de opbouw van de set voor het filmen van de interviews klaargemaakt. Het licht bewerkt, de camera's opgebouwd, de angels vinden voor de camera's en de microfoons op de juiste plek gezet.  

Daarna hebben we om beurten een test gedaan met een opname, geluid en beeld om te kijken of alles goed ingericht was. 

Tijdens de interviews was ik aanwezig bij de opnames, heeft Achmed mij voortdurend uitgelegd wat hij deed en waarom. 

Na afloop van de filmdag hebben we de set afgebouwd, alles opgeruimd en hebben we de dag geevalueerd. 

Achmed gaf aan dat hij erg tevreden was over de hulp die ik had geboden. Hij gaf aan dat hij mij de materialen toe vertrouwde en was daardoor veel sneller ook klaar met de opbouw en afbouwen van de set. Hij gaf aan dat hij mij graag vaker in zou willen zetten bij producties. We hebben telefoonnummers uitgewisseld. 

Hij gaat mij de door hem geëdite e-learning module toesturen, zodat ik hier een korte samenvatting van kan maken voor op de website van Re-Care. Zodra ik deze gegevens ontvangen heb en deze geëdit heb, zal ik deze ook in mijn portfolio plaatsen. 

Ik heb hieronder een aantal foto's toegevoegd van mijzelf in actie. 


I

B1-K1-W4 - Bedient AV-apparatuur bij producties en maakt opnames

einde project

bottom of page